O mnie

o mnieDr Jacek Dymowski. Od 15 lat zajmuje się planowaniem strategicznym. Wyspecjalizowałem się w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu zasad społecznie odpowiedzialnego zarządzania w przedsiębiorstwach. W przeszłości zawodowo byłem związany z Arthur Andersen, Orange Polska (d. Telekomunikacja Polska) oraz Dominiką Kulczyk i Jackiem Santorskim (www.values.pl). Obecnie pracuję jako niezależny doradca. Byłem m.in. twórcą merytorycznej strony RESPECT Index i współtwórcą samego projektu – pierwszego w Europie Środkowej indeksu giełdowego spółek społecznie odpowiedzianych – oraz autorem pierwszego w Polsce raportu zrównoważonego rozwoju przygotowanego w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). Uczestniczyłem w pracach PKN nad normą PN-ISO 26000.
Współtworzyłem w ramach międzynarodowego zespołu UNDP narzędzie monitorowania rozwoju CSR w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Opracowałem autorski model oceny opłacalności inwestycji w projekty CSR (element pracy doktorskiej) oraz dwa modele wspomagające wdrażanie CSR w mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstwach. Pracuję lub pracowałem dla takich marek jak Autostrada Wielkopolska, Barlinek, Budimex, Coca-Cola HBC Polska, Fundacja LOTTO Milion Marzeń, Grupa Azoty, IKEA, Kulczyk Investments, LW Bogdanka, Orange, Pekaes, PGE, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, czy PZU.

 

Jestem doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Doktoryzowałem się w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie
. Jestem też absolwentem tej uczelni na kierunkach Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Bankowość. Ukończyłem również studia Executive MBA na Oxford Brookes University (z wyróżnieniem i nagrodą Harvard Business Review). Od października 2014 r. zasiadam w Radzie Ekspertów THINKTANK. Przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także pracowałem jako ekspert w zakresie CSR na rzecz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).