Oferta

Proponuję kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie tym, którzy poszukują innowacyjnego spojrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Tym, dla których CSR to nie tylko wizerunek, ale szansa na poprawę efektywności biznesowej w wymiarze ekonomicznym, społecznym lub środowiskowym. Tym, dla których liczy się budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Oferuję unikalne połączenie kompetencji z zakresu CSR z wiedzą i doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego.

Przykładowo mogę wesprzeć Państwa w:

 • zmapowaniu interesariuszy oraz kluczowe obszary odpowiedzialności
 • przeanalizowaniu strategicznego otocznia firmy pod kątem CSR, spozycjonowaniu firmy na tle konkurentów
  i określeniu potencjalnych szans i zagrożeń
 • przeprowadzeniu analizy organizacji w oparciu o normę PN-ISO 26000 i zidentyfikowaniu jej słabe i mocne strony
 • przygotowaniu nowej lub przedefiniowaniu istniejącej strategii CSR lub zaangażowania społecznego
 • przeprowadzeniu dialogu z interesariuszami (AA1000 SES)
 • zbudowaniu systemu zarządzania odpowiedzialnością w organizacji
 • opracowaniu system pomiaru wyników społecznych, ocenić zwrot z działań CSR
 • opracowaniu raportu społecznego lub zintegrowanego z wykorzystaniem wytycznych GRI,
 • przeprowadzeniu wykładu lub szkolenia wewnętrznego
 • przeanalizowaniu informacji pozafinansowych dla inwestorów

oferta

To jedynie przykładowe działania, które jednak nie wyczerpują potencjału CSR. Mogę pochwalić się przygotowaniem wielu strategii CSR oraz treści ponad 20 raportów społecznych, z których część została nagrodzona w prestiżowym konkursie Raporty Społeczne (np. Telekomunikacja Polska za rok 2006, Grupa Budimex za rok 2011, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA za lata 2012-2013 za Najlepszy Debiut oraz Nagroda Ministerstwa Gospodarki)(www.raportyspoleczne.pl).

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu, co pozwoli przygotować rozwiązanie optymalne z Państwa punktu widzenia.