Innowacyjne strategie i rzetelna sprawozdawczość niefinansowa

PASJA  i  PRAGMATYZM 

Innowacyjne strategie i rzetelna sprawozdawczość niefinansowa

PASJAi PRAGMATYZM

Doradztwo CSR. Strategia zrównoważonego rozwoju. Raportowanie niefinansowe . Raportowanie zintegrowane. ESG.

Wspieram tych, którzy poszukują  zindywidualizowanego, a przede wszystkim kompleksowego i innowacyjnego, spojrzenia na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Tych, dla których CSR to nie tylko wizerunek, ale szansa na poprawę efektywności biznesowej w wymiarze ekonomicznym, społecznym lub środowiskowym. Tych, dla których liczy się utrwalanie przewagi konkurencyjnej.

Klienci i referencje

Pracuję lub pracowałem dla takich marek jak Budimex, Coca-Cola HBC Polska, Energa, Fundacja LOTTO, GPW w Warszawie, Grupa Azoty, IKEA, Jastrzębska Spółka Węglowa, Kulczyk Investments, LW Bogdanka, Orange, mBank, Pekaes, Pelion, PGE, czy UNDP.

O mnie

dr Jacek-Dymowski

dr Jacek Dymowski.

Jestem niezależnym konsultantem. Od blisko 20 lat zajmuję się planowaniem strategicznym. Wyspecjalizowałem się w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i wdrażaniu zasad społecznie odpowiedzialnego zarządzania w przedsiębiorstwach.

W przeszłości zawodowo związany byłem z Arthur Andersen, Telekomunikacją Polską oraz D. Kulczyk i J. Santorskim. Byłem m.in. współtwórcą RESPECT Index, a także autorem pierwszego w Polsce raportu CSR opartego o wytyczne GRI, redaktorem naczelnym Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), autorem kilkunastu strategii zrównoważonego rozwoju i około 50 raportów CSR. We wrześniu 2016 r. zostałem powołany przez ówczesnego wicepremiera M. Morawieckiego w skład Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Doradztwo: strategia CSR – zrównoważony rozwój, raportowanie niefinansowe, ESG

FAQ

Gdzie w strukturze organizacyjnej powinna znaleźć się osoba odpowiedzialna za CSR?

Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest takie, w którym osoba odpowiedzialna za CSR pracowałaby bezpośrednio pod zarządem (np. jako doradca zarządu). Wynika to z wielkowymiarowości CSR, przenikania na wskroś wszelkich funkcji i struktur organizacyjnych (HR, produkcja, ochrona środowiska, finanse, itp.). Umiejscowienie osoby odpowiedzialnej za CSR w strukturze automatycznie determinuje silniejszą presję na określone kwestie i aspekty biznesowe. […]

Więcej informacji

Jak wdrażać strategię CSR? Jakie kroki powinny temu towarzyszyć?

Strategia CSR niczym nie powinna różnić się pod tym względem od każdej innej strategii biznesowej. Co więcej powinna być elementem strategii ogólnej firmy. Dlatego też warto wykorzystywać dokładnie te same narzędzia, które wykorzystują w planowaniu stratedzy marketingowi […].

Więcej informacji

Po co komu raport? Jaki powinien być żeby ktoś do niego zajrzał?

Przyzwyczailiśmy się do ujawniania wyłącznie obligatoryjnych informacji o naszej działalności i ogradzania wysokim murem całej reszty. Wprowadzenie obligatoryjnej sprawozdawczości niefinansowej dla części większych przedsiębiorstw, choć było swoistą terapią szokową, przesunęło tylko tę granicą. A może warto przełamać te uprzedzenia? […].

Więcej informacji

Jak i od czego zacząć?

Oczywiście myśląc o strategii poważenie, powinniśmy docelowo przejść wszelkie kroki, o których mowa w tej części strony, tj. dokonać analizy wewnętrznej i zewnętrznej, wyznaczyć osobę odpowiedzialną, itp. Niemniej nim zajrzymy do GRI Standards, czy PN-ISO 26000 i uznamy, że są one zbyt złożone i skomplikowane, warto spróbować […].

Więcej informacji

Jak przekonać przełożonych do CSR?

Podstawowym problemem z jakim spotykamy się wszyscy próbując przekonać kogoś do CSR są z reguły mierzalne i namacalne wręcz koszty określonych działań i najczęściej dość mgliste korzyści w dość odległej przyszłości. Większość racjonalnie myślących menedżerów, którzy ograniczona kwotą wolnych zasobów, wybierze inne projekty. Trudno mieć nawet do nich pretensje, że wybierają stabilniejsze i bardziej przewidywalne projekty […].

Więcej informacji

Jak głęboko powinna sięgać strategia CSR?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: bardzo głęboko. Im głębiej tym lepiej. Działania nie mogą skończyć się na przyjęciu strategii, polityki i planu. O ile może wystarczy to do zdobywania punktów w różnego rodzaju konkursach, o tyle nie sprawi, że CSR będzie realnym narzędziem zarządzania ryzykiem i szansą. […]

Więcej informacji

Na co komu dialog? Na co zwrócić uwagę?

Po kilku latach pracy mam nieodparte wrażenie, że do prowadzenia prawdziwego dialogu społecznego organizacja musi zwyczajnie dojrzeć. Z moich doświadczeń wynika, że trudno było by od razu przekonać firmę, do dialogu, w tym np. włączania pewnych grup interesariuszy do współdecydowania o kierunkach działania organizacji. Dla większości organizacji będzie to utopia i zaprzeczenie paradygmatom zarządzania. Dlaczego bowiem menedżerowie mieliby słuchać się osób spoza firmy i co więcej brać to pod uwagę w procesie zarządzania?

Więcej informacji

Kontakt

dr Jacek Dymowski

Adres

ul. Jasiniec 24,  03-290 Warszawa, 
NIP: 525 193 53 05

Kontakt

dr Jacek Dymowski

Adres

ul. Jasiniec 24,  03-290 Warszawa, 
NIP: 525 193 53 05