FAQ

Gdzie w strukturze organizacyjnej powinna znaleźć się osoba odpowiedzialna za CSR?

Oczywiście optymalnym rozwiązaniem jest takie, w którym osoba odpowiedzialna za CSR pracowałaby bezpośrednio pod zarządem (np. jako doradca zarządu). Wynika to z wielkowymiarowości CSR, przenikania na wskroś wszelkich funkcji i struktur organizacyjnych (HR, produkcja, ochrona środowiska, finanse, itp.). Umiejscowienie osoby odpowiedzialnej za CSR w strukturze automatycznie determinuje silniejszą presję na określone kwestie i aspekty biznesowe. […]

Jak przekonać przełożonych do CSR?

 

Jak przekonać przełożonych do CSR?
Podstawowym problemem z jakim spotykamy się wszyscy próbując przekonać kogoś do CSR są z reguły mierzalne i namacalne wręcz koszty określonych działań i najczęściej dość mgliste korzyści w dość odległej przyszłości. Większość racjonalnie myślących menedżerów, którzy ograniczona kwotą wolnych zasobów, wybierze inne projekty. Trudno mieć nawet do nich pretensje, że wybierają stabilniejsze i bardziej przewidywalne projekty […].

Jak wdrażać strategię CSR? Jakie kroki powinny temu towarzyszyć?

Strategia CSR niczym nie powinna różnić się pod tym względem od każdej innej strategii biznesowej. Co więcej powinna być elementem strategii ogólnej firmy. Dlatego też warto wykorzystywać dokładnie te same narzędzia, które wykorzystują w planowaniu stratedzy marketingowi […].

Jak głęboko powinna sięgać strategia CSR?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: bardzo głęboko. Im głębiej tym lepiej. Działania nie mogą skończyć się na przyjęciu strategii, polityki i planu. O ile może wystarczy to do zdobywania punktów w różnego rodzaju konkursach, o tyle nie sprawi, że CSR będzie realnym narzędziem zarządzania ryzykiem i szansą. […]

Po co komu raport? Jaki powinien być żeby ktoś do niego zajrzał?

Przyzwyczailiśmy się do ujawniania wyłącznie obligatoryjnych informacji o naszej działalności i ogradzania wysokim murem całej reszty. Wprowadzenie obligatoryjnej sprawozdawczości niefinansowej dla części większych przedsiębiorstw, choć było swoistą terapią szokową, przesunęło tylko tę granicą. A może warto przełamać te uprzedzenia? […].

Jak i od czego zacząć?

Oczywiście myśląc o strategii poważenie, powinniśmy docelowo przejść wszelkie kroki, o których mowa w tej części strony, tj. dokonać analizy wewnętrznej i zewnętrznej, wyznaczyć osobę odpowiedzialną, itp. Niemniej nim zajrzymy do GRI Standards, czy PN-ISO 26000 i uznamy, że są one zbyt złożone i skomplikowane, warto spróbować […].

Na co komu dialog? Na co zwrócić uwagę?

Po kilku latach pracy mam nieodparte wrażenie, że do prowadzenia prawdziwego dialogu społecznego organizacja musi zwyczajnie dojrzeć. Z moich doświadczeń wynika, że trudno było by od razu przekonać firmę, do dialogu, w tym np. włączania pewnych grup interesariuszy do współdecydowania o kierunkach działania organizacji. Dla większości organizacji będzie to utopia i zaprzeczenie paradygmatom zarządzania. Dlaczego bowiem menedżerowie mieliby słuchać się osób spoza firmy i co więcej brać to pod uwagę w procesie zarządzania?

Obowiązujące i przygotowywane regulacje mające wpływ na raportowanie niefinansowe (ESG)

Ostatnie lata przynoszą sporo zmian w zakresie sprawozdawczości niefinansowej (ESG): Non-financial Reporting Directive (NFRD), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR), Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFRD), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/852 (tzw. „taksonomia”), Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN2021). Podsumowanie kluczowych regulacji zaktualizowane na koniec marca 2021 roku znajdziesz poniżej.