Jak głęboko powinna sięgać strategia CSR?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: bardzo głęboko. Im głębiej tym lepiej. Działania nie mogą skończyć się na przyjęciu strategii, polityki i planu. O ile może wystarczy to do zdobywania punktów w różnego rodzaju konkursach, o tyle nie sprawi, że CSR będzie realnym narzędziem zarządzania ryzykiem i szansą. Strategia, o ile nie zrobimy z niej użytku, jest warta dokładnie tyle ile papier, na którym ją wydrukowano. Tak samo bywa np. z kodeksami etyki, klauzulami etycznymi, itd. Już pierwsze wyniki Respect Index odsłoniły słabości: 41,2% spółek zadeklarowało posiadanie kodeksu etyki, 21,8% przyznało, że towarzyszą mu mechanizmy, które pozwalają na egzekwowanie zapisanych w nim zasad, 10,9%, że były one w praktyce wykorzystane. Oznacza to, nie mniej ni więcej, że tylko w co czwartej spółce, kodeksy miały szansę realnie spełniać rolę narzędzia. Miały szansę, a czy ją spełniały, to jeszcze jedno pytanie. Ważne jest tak istnienie strategii, jak i przewidzianych nią procesów, jak również ich realne wykorzystywanie.

strategia CSR, strategia zrównoważonego rozwoju