Jak i od czego zacząć

Oczywiście myśląc o strategii CSR poważenie, powinniśmy docelowo przejść wszelkie kroki, o których mowa w tej części strony, tj. dokonać analizy wewnętrznej i zewnętrznej, wyznaczyć osobę odpowiedzialną, itp. Niemniej nim zajrzymy do GRI Standards, czy PN-ISO 26000 i uznamy, że są one zbyt złożone i skomplikowane, warto spróbować wykorzystać któreś z prostych i darmowych narzędzi do samooceny. Niegdyś dostępne były rozwiązania wypracowane przez projekty finansowane ze środków UE, ale niestety wraz z zakończeniem się projektów, ich domeny nie zostały przedłużone, a same narzędzia nie są już dostępne. 

Łatwo będzie wówczas odgadnąć nam gdzie mamy braki, a gdzie być może nasz obraz jest lepszy od przeciętnego w branży. Warto spojrzeć na całość poprzez pryzmat otoczenia, a dokładnie poszczególnych jego grup (tzw. interesariuszy). Jakich mamy? Jakie z poszczególnych wymiarów naszych działań, które wymieniają ankiety, mogą mieć na nich wpływ? Jaką wartość wnosi: czy dla danej grupy nasze działanie oznacza budowanie wartości czy jej destrukcję? Jeśli niszczymy wartość, należy zastanowić się przez analogię do zarządzania ryzykiem: czy jesteśmy w stanie wyeliminować to negatywne oddziaływanie? Jeśli nie jest to z jakiś względów możliwe, czy jesteśmy w stanie je ograniczyć? Jeśli nie jesteśmy w stanie sprowadzić negatywnego oddziaływania do akceptowalnego poziomu, to w jaki sposób jesteśmy w stanie zrekompensować otoczeniu koszty i uciążliwości? Jakie inne działania, np. z obszaru zaangażowania społecznego mogą zrównoważyć to co nadwyręża nasze dobre relacje z otoczeniem, np. społecznością lokalna itp.? „Zrównoważyć” to przecież ostatecznie fundament „zrównoważonego rozwoju”. Inspiracji można szukać wśród wielu dobrych praktyk, choćby tych dostępnych na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” oraz w Bazie Wiedzy o CSR na www.odpowiedzialnybiznes.pl